U bent hier: Welkom

Last update:
September 18, 2019, 14:27

 

Welkom

VrouwenCentrum Full House
de sleutel naar een betere toekomst


Visie
VrouwenCentrum Full House gaat uit van de kracht van vrouwen. Full House werkt als een krachtcentrale waardoor er weer toekomstmuziek klinkt voor (kwetsbare) vrouwen.

Wat is het VrouwenCentrum?
VrouwenCentrum Full House is een interculturele ontmoetingsplek voor vrouwen met-en zonder kinderen in Sneek. Een team van acht tot tien vrouwen beheert het centrum, en vrouwen voeren de activiteiten uit. Timpaan Welzijn biedt de vrouwen vraaggericht begeleiding en ondersteuning.

De vier pijlers van het centrum zijn:
1.    Zelforganisatie en zelfbeheer: de deelneemsters zijn verantwoordelijk voor programma, sfeer en organisatie.
2.    Open aanbod: de activiteiten en diensten ontstaan vanuit de initiatieven van de vrouwen zelf. Hun belangen, wensen en behoeften zijn het uitgangspunt. Elke vrouw levert een prestatie op basis van eigen deskundigheid, talent en interesse.
3.    Beloning: iedere vrouw die in het centrum vaste taken op zich neemt is medewerkster en krijgt hiervoor gratis gebruik van faciliteiten en deelname aan activiteiten.
4.    Kinderen horen erbij: in de organisatie van de activiteiten binnen het centrum speelt ruimte, zorg en aandacht voor de kinderen van de vrouwen een belangrijke rol.

Hoe?
Het centrum is een plek waar je zomaar binnen kunt stappen om in contact te komen met andere vrouwen. Wàt je doet, bepaal je zelf: een kopje koffie drinken, een praatje maken, meedoen aan een activiteit. We nodigen je uit om mee te praten over de activiteiten en we horen graag je wensen  over het aanbod.
Je kinderen kun je meenemen, want er is speelgoed en tijdens de activiteiten is er kinderopvang. Jonge kinderen die nog niet naar de speelzaal of basisschool gaan, kunnen (leren) spelen met andere kinderen.En als moeder sta je niet alleen in het opvoeden van je kind, omdat je je ervaringen met anderen kunt delen.

 


Waarom?
•    Omdat je niet alleen thuis wilt zitten
•    Omdat er oppas is voor je kind, tijdens de activiteiten
•    Omdat het leuk is samen iets te leren
•    Omdat je steun kunt geven en krijgen
•    Omdat je er je talent kunt ontwikkelen
•    Omdat je jouw sociale- en economische positie wilt versterken

Wanneer?
Het weekprogramma bestaat uit workshops, cursussen en ontmoetingsmomenten, gebaseerd op wensen van vrouwen.
Enkele voorbeelden van cursussen/workshops zijn: Computerles; Actief in de Samenleving; ZUMBA© .
Ontmoetingsmomenten vind je vooral bij de Ouder- Kindgroep (0-4 jaar) en bij Creatief. Hier kun je (opvoed) ervaringen met anderen delen en in een gezellige en veilige sfeer met handen, hoofd, hart èn materialen mooie dingen (mee)maken.
Door het jaar heen organiseren we interculturele vrouwenfeesten, gaan we er een dagje op uit en zo meer.

Waar?
VrouwenCentrum Full House vindt u in Poort 20, Oude Koemarkt 20 in Sneek

 


Voor recente informatie kunt ons nu vinden op Facebook 

Vrouwencentrum Fullhouse op Facebook


 LET OP!

de Zumba ® les start elke vrijdagochtend om half 10! 

locatie: wijkvereniging de Watertoren - Lemmerweg west


De 4 pijlers!


MC Fullhouse wordt VC Fullhouse

 

Van moedercentrum naar vrouwencentrum.

VC Fullhouse is niet alleen voor moeders, want niet elke vrouw is een moeder.

VC Fullhouse is er voor alle vrouwen, jong, oud, moeder of geen moeder en voor alle nationaliteiten!

VC Fullhouse is een onderdeel

Copyright 2012 Timpaan Welzijn | Design by Amoya Webdesign | Inloggen